Agile Proje Yönetimi Nedir?

Konu işinizi yönetmeye geldiğinde, günümüzde bir sürü proje yönetim metodolojisi mevcuttur. 

Fakat hangi yöntem sizin için daha uygun diye araştırmaya başladığınızda, muhtemelen aşağıdaki kelime ile sık sık karşılacaksınız.

Agile

Peki bu parlayan proje yönetim ismi bir modamı yoksa gerçekten tüm avantajları doğrumu? 

Doğrusunu söylemek gerekir ise internet üzerinde Agile proje yönetimi hakkında çok fazla, doğru olmayan yada kafa karıştırıcı bilgi var. Agile tam olarak nedir, ve ekibinize uygun mudur gelin yakından inceleyelim.

Agile (Çevik) Proje Yönetimi Nedir?

İlk olarak tek bir Agile proje yönetimi metodolojisi olmadığını söylemekte fayda var. 

Bunun tam tersine Agile Proje Yönetimi bir çok proje yönetim metodolojisini içerisinde barındırır. Tüm bu metodolojiler ortak prensiplerden ve temel değerlerden oluşur.

Peki bu kadar şey nereden geliyor?

Agile’ın Kısa Tarihi

Mevcut Agile proje yönetimi yöntemlerinin çoğunun kökleri yazılım geliştirmesine dayanır. 1990’lı yıllarda yazılım geliştirmesi yapan ekipler “ağır” geleneksel proje yöntemleri ile (Örneğin : waterfall) çalışmalarını ilerletemediklerini fark ettiler. 

Bu eski yöntemlerin esneklik, uyumluluk ve özerklik gibi alanlardaki eksiklerini buldular. Eski proje yöntemlerinde proje içerisinde sapmalar olmamalıydı, bu sapmalar çok ciddi maliyetler doğurabiliyor idi. 

Sonucun kesin ve net olduğu endüstrilerin (örneğin bir üretim hattını düşünebilirsiniz) aksine yazılım sektörü içerisinde değişim yazılımın temelinde olması gereken bir özeliktir. 

Bu nedenle başlangıçta yapılan proje yönetim planına bağlı kalmak yerine, çevik proje yönetim yöntemleri; ekiplerin bu değişiklikleri mümkün olan en iyi ürünü yapmak için dikkate alabilecekleri anlamına geliyordu.

2001 yılında bir grup yazılım geliştiricisi bir araya gelerek Agile proje yönetiminin temellerini atacak olarak kararları aldılar. Ve bu kararları Agile Yazılım Geliştirme Manifestosu olarak yayınladılar.

Agile Proje Yönetimi’nin Tanımı

Bunların hepsi yazılım geliştirme odaklı görünüyorsa endişelenmeyin. Yazılım geliştirme süreçleri düşünülerek birçok çevik proje yönetimi metodolojisi geliştirilmiştir, ancak temel Agile değerleri ve ilkeleri, ürün ekiplerinden pazarlama ekiplerine kadar birçok farklı ekip için yararlıdır.

Agile Proje Yönetimi’inin tanımını aşağıdaki gibi yapabiliriz.
 

Agile Proje Yönetimi, sürekli test ve değişime açık, yinelemeli bir proje yönetimi yaklaşımıdır.


Kulağa güzel geliyor değil mi? Manifesyona geri dönüp temel değerler ve ilkeleri daha yakından inceleyelim.

Agile Proje Yönetimi’nin 4 Temel Değeri

Yukarıda belirtildiği gibi, en erken Agile proje yönetimi yöntemleri yazılım geliştirmeye odaklanmıştır ve Agile Manifesto yazılım geliştiricileri tarafından oluşturulmuştur.

Fakat bu bir limit değildir.

İster yazılım ister tamamen farklı bir şey (pazarlama kampanyası gibi) oluşturuyor olun, hangi sektörde çalışıyor olursanız olun uygulayabileceğiniz birçok yöntem vardır. 

Agile manifestosunda yer alan 4 temel değer aşağıdaki şekildedir.

 • Kişiler ve etkileşimler, işlemler ve araçlardan daha önceliklidir.

 • Yazılım üzerinde çalışmak, döküman üzerinde çalışmaktan önceliklidir. 

 • Müşteri katkısı, müşteri ile yapılan sözleşmelerden önceliklidir. 

 • Değişime verilen cevap, planlamadan daha önceliklidir.

Bu temel değerler Agile Proje Yönetimi’nin temelini oluşturur. Temel değerlerden açıkça anlaşılan şey, Agile yaklaşımların her şeyden önce işbirlikçi ve insan odaklı olmasıdır. 

12 Agile Proje Yönetimi İlkesi

Agile Manifesto'ya göre, bu proje yönetiminin 12 temel ilkesi vardır. Manifesto'nun kendi sözleriyle, bunlar aşağıdaki şekildedir.

 • Bir numaralı öncelik, yazılımın erken ve sürekli şekilde sağlanması ile müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. 

 • Geliştirme sürecinin sonunda bile olsa değişiklikler kucaklanmalıdır. Müşterinin rekabet avantajı kaçırılmamalıdır.

 • Yazılımları daha kısa süreli zamanlama ile teslim etmek gereklidir. Geliştirmeler devam edecek ise kısa zamanlı versiyonlama yapılmalıdır.

 • İş adamları ve yazılım geliştiriciler günlük olacak şekilde, beraber çalışmalıdır. 

 • Projelerinizi motive olmuş insanlar ile oluşturun. Onlara ihtiyaç duydukları ortamı ve desteği verin ve işi yapmaları için onlara güvenin.

 • Ekibin içerisinde birisine bilgi aktarmanın en etkili yolu yüz-yüze görüşmektir.

 • Çalışan bir yazılım, ilerlemenin birincil ölçüsüdür.

 • Agile süreçler, sürdürülebilir geliştirmeye teşvik eder. Sponsorlar, geliştiriciler ve kullanıcılar belirli bir hızda ilerlemelidirler.

 • Teknik mükemmelliğe ve iyi tasarıma sürekli odaklanmak, çevikliği artırır. 

 • Basitlik, yapılmayacak işleri en düzeye çıkarmak demektir. 

 • En iyi mimariler, gereksinimler ve tasarımlar, kendi kendini düzenleyen ekiplerden ortaya çıkar.

 • Düzeni aralıklarla ekip, nasıl daha etkili olabileceğini değerlendir, adından buna göre çalışmalarını geliştirir. 

İster gerçek bir yazılımdan olsun, ister başka bir şeyden Agile Proje Yönetimi ile hızlı ve sık yenilemeler ile geliştirmeyi gerektirir. 

Bu ilkeler bize öğrenmeyi, öğrenmeye göre kendimizi düzenlemeyi ve birlikte çalışmayı öğütler. 

Agile Proje Yönetimi’nin Faydaları Nelerdir?

Agile Proje Yönetimi sadece trend bir proje yönetimi metodolojisi gibi görünebilir, fakat aksine geniş bir kullanıma yayılmış, kendisini kanıtlamış bir tekniktir.

Agile proje yönetimi; ilkeleri, her türden ekiplerin, daha yinelemeli ve esnek bir şekilde çalışmalarını sağlayarak, projelerinin değişen gereksinimlerine uyum sağlamalarını ve daha hızlı sonuçlar sunmalarını sağlamıştır.

Agile proje yönetiminin en çok bilinen faydalarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Daha Fazla Uyumluluk (Daha düşük risk)

Agile yöntemlerin en büyük avantajlarından biri, değişen öncelikleri yönetme yeteneğidir. Agile’nin yinelemeli yaklaşımı ve sürekli geri bildirime önem vererek, ekibin yalnızca öngörülen koşulları değil, gerçek koşullara göre daha etkili seçimler yapmasına izin verir.

Agile belirlenmiş kısa döngüleri, daha net proje görünürlüğü ve düzenli raporlama güncellemeleri ile, ekipler proje öngörülebilirliğini artırabilir ve riski azaltabilir.

Daha Fazla Müşteri Memnuniyeti

Müşteri memnuniyeti Agile Proje Yönetimi’nin 4 değerinden birisidir. 

Agile’nın en büyük değerlerinden birisi, daha fazla müşteri işbirliği ile, daha fazla müşteri memnuniyeti sağlamasıdır.

Agile Proje Yönetimi, müşteriyi ön plana çıkarır ve onlarla beraber çalışmalar yapmanızı ister. Böylece gerçekten onların sorunlarını çözen şeyler üretmeye odaklanırsınız.

Daha Mutlu Takımlar

Agile takımları diğer takımlara göre daha özerktir. Buda takımlara diğer proje yönetim methodojilerinde olmayan yeni fikirler oluşturmaya, yenilikler geliştirmeye ve problem çözme becerisi verir. 

Fikrini özgürce ifade edebilen, projenin gelişmesine katkı sağlayan takımlar kendilerini daha değerli hissederler. Ekip ruhu bu şekilde pekişir.

Nasıl Agile Olunabilir?

Agile Proje Yönetimi bir sihir değildir, bir anda tüm proje sorunlarınızı çözecek bir şey olarak bakıyor iseniz yanılıyor olabilirsiniz. 

Agile yöntemlerini doğru şekilde uygulayabilmek için desteğe, çeşitli satın alımlara ve doğru takım üyelerine ihtiyacınız var. 

Şimdi neler gerekiyor daha yakından inceleyelim.

Doğru İnsanları Gemiye Alın

Agile Proje Yönetimi metodolojileri, harika insanları işe almaya ve onları en iyi işlerini yapmalarına teşvik etmeye dayanır. Çevik temel değerlerde bu özetlenmiştir: insanlar süreçlerin üzerindedir. 

Bu her şeyden önde doğru insanları işe almaya odaklanmanızı gerektir. Doğru insanları bulmalı ve problemleri çözmeleri için yeteneklerini özgürce kullanmalarına izin vermeliyiz. 

13.Agile raporuna göre Agile proje yönetimini uygulamanın önündeki en büyük sorun örgütün kültürünün engel oluşturmasıdır. Bu sorunlar;

 • Agile değerleri ile çelişen örgütsel kültür

 • Değişime karşı organizasyon direnci

 • Yetersiz yönetim desteği ve sponsorluk

Agile’nın çalışabilmesi için tüm ekibi katmak ve herkesin görüşlerini almak gerekiyor. 

Agile Sertifikası Edinin

Agile Proje Yönetimi ile her bilginin herkese açık olması gerekli gibi bir yanlış anlayış vardır. Bu tamamen doğru değildir. Agile sadece bir yöntem değildir, başlı başına bir altyapıdır. 

Eğer Agile Proje Yönetimi konusundaki bilgilerinizi pekiştirmek istiyor iseniz Agile Proje Yönetimi Sertifikası alabilirsiniz. 

Dünya üzerinde bir çok farklı kurum Agile ve Agile yöntemlerin an yaygını olan Scrum için sertifikasyon programı sunmaktadır. Bunların arasında en popüler olanları şu şekilde listeleyebiliriz.

Bu üç kurumun sağladığı sertifikasyonların hangisinin daha önemli ve geçerli olduğu konusunda kesin bir şey söylemek çok doğru olmayacaktır.

Doğru Proje Yönetim Araçlarını Kullanın

Doğru araçları kullanmak, ekimizin daha iyi iletişim kurmasına yardımcı olur ve Agile olma yolundaki önemli adımlardan birisidir. 

Esnek proje yönetim uygulamalarını kullanmak önemlidir. Aşağıda Agile destekleyen bir kaç proje yönetim uygulamasını sizlerle paylaşıyoruz.

Agile ve Scrum Arasındaki Fark Nedir?

Agile Proje Yönetimi’nin bir çok farklı versiyonu olduğunu belitmiş idik. Ancak bunlardandan bir tanesi üzerinde durmak istiyoruz. 

Scrum, kuşkusuz, günümüzde kullanılan en popüler çevik yöntemlerden biridir. Agile kullanım raporuna göre %72 kullanım oranı ile ciddi şekilde tercih edilmektedir.

Diğer Agile proje yönetimi metodolojileri gibi Scrum da temel Agile değerlere ve ilkelere uyar.

Scrum İle Agile Proje Yönetimi

Bir Scrum takımında üç ana rol vardır:

Ürün Sahibi

Geliştirme ekibi tarafından tamamlanan işin değerini maksimize etmesi gereken kişidir. Buda müşteri ile yapılacak iş listesini yönetmek ile olur.

Geliştirme Takımı

Geliştirmesi istenen şey üzerinde çalışan bir grup insandır. Takımın düz bir hiyerarşisi vardır. Hedefler belirlendikten sonra ekip üyeleri yeteneklerine göre istedikleri işler üzerinde çalışmakta özgürdürler. 

Scrum Ustası

Scrum sürecini kuruluş içerisinde işletebilmek için Ürün Sahibi ve Geliştirme Takımı ile beraber çalışmalar yapar. 

Nasıl çalıştığını kabaca şöyle özetleyebiliriz,

 • Ekibin yapması gereken her şey (örneğin, bir üründe ihtiyaç duyulan her şey) bir İş Listesinde listelenir ve Ürün Sahibi tarafından öncelik sırasına göre sıralanır.

 • Scrum belirli sabit süreler (birkaç hafta, her zaman bir aydan az) ile çalışmaları izlemek üzerine odaklanır. Her sabit sürenin bir hedefi (Sprint Goal) vardır. Her süre sonunda bu hedefler ve yapılan çalışmalar değerlendirilir. 

 • Bir Sprint Goal gerçekleşmeden önce, hedefin ne olduğu ve buna nasıl ulaşılacağını planlamak gerekiyor.

 • Geliştirme ekibi bir Sprint’e başladıktan sonra günlük olarak bir önceki gün neler yaptığını, bugun neye odaklanacağını, risklerin neler olduğunu belirten günlük Scrum diye bir çalışma yapar.

 • Her Sprint’in sonunda her sprinti değerlendirmek, sonraki sprinti planlamak üzere bir toplantı ve çalışma yapılır.

 • Yinelemeler ile bu şekilde proje ilerler.

Hangi Agile Metodoloji Benim İçin Uygun?

Agile mi? Scrum mı? Kanban mı? Scrumban mı? Yoksa başka bir methodolijimi halen kafanız karışık mı? Bunlarla çok fazla kendinizi yormadan Agile’nin genel felsefesi ve ilkelerini anlayıp, ekibiniz içerisinde uygulama ile başlayabilirsiniz. 

Daha Fazla Kaynak

Yorum Yaz

Mail adresiniz gösterilmeyecektir. * işaretli alanların doldurulması zorunludur.